Tahák na češtinu

tahak-pro-reseni-zaludnosti-cestiny

Čeština a její záludnosti. Nejčastější problémy, na které narážím při korekturách. Perličky, jazykové vtípky atp.


Uvozovky

Možná vás to překvapí, ale také psaní uvozovek se řídí Pravidly českého pravopisu. Pravidla vysvětlují, kdy, kde a jak uvozovky použít. Dnes ale chci psát o tom, jaké uvozovky používat. To pro změnu řeší norma. Konkrétně ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Norma je vydaná samostatně, ale také zpracovaná v Internetové jazykové příručce. To jen, kdybyste chtěli […]

Uvozovky Read More »

Iniciála

Iniciála je slovo ženského rodu. Znamená, mluvíme-li o textech, nějakým způsobem (velikostí, barvou, fontem) zvýrazněné první písmeno slova. V minulosti byly iniciály v knihách velmi rozšířené, např. na začátku nové kapitoly. Krásnou ukázkou je např. iniciála z Kodexu Vyšehradského (na snímku Národní knihovny ČR). A proč píšu o iniciálách v Taháku? Nedávno jsem několikrát za sebou (od různých autorů) někde četla, že

Iniciála Read More »

Exonyma

Víte, co to jsou exonyma? Znala jsem synonyma (různá slova se stejným významem), homonyma (stejná slova s různým významem), antonyma (slova s opačným významem), ale exonyma ne. A přitom je, stejně jako mnozí z vás, běžně používám Exonyma jsou totiž počeštěné zeměpisné názvy států a jiných správních útvarů, moří, řek, hor, měst, obcí, ale i obyvatelských skupin … Společná historie dala

Exonyma Read More »

Uváznout nebo uvíznout?

I korektor se celý život učí a občas se dozví něco, co netušil. Mně se to stalo zrovna dnes. V rozhlasovém rozhovoru Adély Gondíkové a Martina Kavky se mluvilo o nových slovech a nových tvarech slov. A. Gondíková se zmínila mimo jiné o tom, že najednou slýchá lidi kolem sebe říkat, že „uvázli ve výtahu“, zatímco ona zná a používá jen

Uváznout nebo uvíznout? Read More »

Kdo píše scénář, kdo navrhuje scénu?

Divadlo. Místo, kam se chodíme odreagovat nebo zamyslet, veselit se nebo smutnit, prožívat osudy druhých. Asi víte, že než vznikne divadelní hra (nebo film), musí někdo napsat scénář, jiný navrhnout scénu, další navrhnout a vyrobit kostýmy… Prostě, než vznikne divadelní představení, pracuje na jeho přípravě spousta lidí. A abych odpověděla na otázku v nadpisu: Ten, kdo navrhuje scénu, je scénograf. Ten, kdo

Kdo píše scénář, kdo navrhuje scénu? Read More »

Téma, ale tematický, tematicky a tematika

Zase jednou různá délka samohlásek ve slovech se stejným původem. Ve slově téma, které znamená hlavní myšlenku nebo námět díla, píšeme dlouhé é. A asi by to nikoho nenapadlo napsat jinak. Jinak je tomu ve slově tematika, což je soubor nebo okruh témat. Ve slově tematika píšeme krátké e. Přídavné jméno tematický (něco, co je spojeno

Téma, ale tematický, tematicky a tematika Read More »

Hranolek nebo hranolka?

Pokud jde o bramborové (nebo třeba zeleninové) hranolky, byly ještě nedávno jedinou správnou variantou tvary mužského rodu – hranolek. Když jste si jich, logicky, chtěli dát víc, měli jste požadovat jídlo s hranolky nebo bez hranolků. Jazyk se ale, stejně jako vše kolem nás, vyvíjí, a tak se před časem objevily v Internetové jazykové příručce jako možné použitelné

Hranolek nebo hranolka? Read More »

Jak na viz?

Často ho používají. Často ho používáme. Děláme to správně? O co jde? O tvar slovesa vidět. O tvar, kterým odkazujeme na externí zdroj, přílohu e‑mailu, jinou stranu textu atp. Tvar, který používáme převážně v psaném textu. V mluveném projevu řekneme spíš podívej/te se, koukni aj. Jde o tvar viz, který je tvarem rozkazovacího způsobu slovesa vidět. Jako nenapíšete tečku za

Jak na viz? Read More »