Tahák na češtinu

Čeština a její záludnosti. Nejčastější problémy, na které narážím při korekturách. Perličky, jazykové vtípky atp.

JI nebo JÍ?

Chcete ji vidět, něco jí dát nebo o ní s někým mluvit? Není podstatné, o kom je řeč, ale to, že jde o tvary zájmena ona v jednotném čísle. 😉 Kde psát krátké ji a kde dlouhé jí? Případně ni nebo ní? Krátce (ji, ni) jen ve 4. pádu. Pokud si nechcete přeříkávat pádové otázky, pište krátké ji/ni tam, kde si můžeme …

JI nebo JÍ? Pokračovat ve čtení »

JENŽ nebo raději KTERÝ?

V textu jste opakovaně použili vztažné zájmeno který a chcete ho nahradit zájmenem jenž?Proč ne. Jen si vyberte správný z jeho tvarů ;). Ve spojení s předložkou se používají ty, jež začínají na „n“ (o němž, s nímž atd.). V 1. pádu množného čísla je pro většinu rodů a vzorů správný tvar jež (Růže, jež rostly v zahradě.; Města, jež jsme navštívili.).Ale pro …

JENŽ nebo raději KTERÝ? Pokračovat ve čtení »

E-MAIL nebo EMAIL?

E-mail není email a naopak to platí také ;). V angličtině se spojovník v pojmu pro elektronickou poštu nepoužívá, ale v češtině ano. A když ne, hned tu máme úplně něco jiného. E-mail [ímejl] je, jak už bylo řečeno, elektronická pošta, popřípadě zpráva. Email [emajl] je však vrstva sklovité hmoty, která má ochranný nebo ozdobný charakter. Na keramice glazura, na …

E-MAIL nebo EMAIL? Pokračovat ve čtení »

Jak počítat DVEŘE, HOUSLE nebo KALHOTY?

Všechna výše uvedená slova (a mnohá další) jsou podstatná jména pomnožná – tedy podstatná jména, která tvarem pro množné číslo vyjadřují i číslo jednotné. Když taková jména počítáme, nemůžeme říct tři dveře, čtyři housle, pět kalhot, to sami uznáte. A jak na to správně?Řekneme (a napíšeme), že z haly vedly troje dveře, v orchestru hrály čtvery nebo šestery housle, a vybírali …

Jak počítat DVEŘE, HOUSLE nebo KALHOTY? Pokračovat ve čtení »

Číslovky v kombinaci s veličinami

Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když napíšete číslovku a značku pro veličinu bez mezery, a tím, když mezeru vložíte? Z jazykového hlediska docela podstatný ;). Bez mezery píšeme číslovku a veličinu tehdy, když jde o jedno slovo – přídavné jméno. V tomto případě (zapsáno s mezerou) jde o dvě slova – číslovku a podstatné jméno. Vidíte, že číslovku s veličinou je možné zapsat …

Číslovky v kombinaci s veličinami Pokračovat ve čtení »

TIP x TYP

Máte svůj tip na vítěze nebo jen tak tipujete (tedy, pokud sázíte)? Už jste někdy někomu špatně poradili a on vám pak „poděkoval“ za váš „skvělý“ tip? 😉Když tipujete výherce nebo dáváte předběžnou radu, jde o tip. A kdy se jedná o typ? Tehdy, když máte více typů stejného výrobku. Nebo třeba atypický půdní prostor, který potřebujete vybavit. …

TIP x TYP Pokračovat ve čtení »

ABYCHOM a KDYBYSTE

My, jazykové citlivky, bychom chtěly, abyste podmiňovací způsob používali správně :). Kdybyste to dělali, byly bychom časem asi bez práce, ale vy byste měli texty jedna báseň. (Proč NE aby jsme, kdyby jste? Protože jsou to tvary, které do spisovné češtiny nepatří. Říkáme, že jsou tzv. hyperkorektní. Ale je možné, že je někdo používá po …

ABYCHOM a KDYBYSTE Pokračovat ve čtení »

MNĚ nebo MĚ?

Mám napsat mně nebo mě? Tápete? V tomto případě pomůže, když si řeknete tvar zájmena ty – tam, kde můžete použít tobě, patří mně, v ostatních případech mě.