Tahák na češtinu

tahak-pro-reseni-zaludnosti-cestiny

Čeština a její záludnosti. Nejčastější problémy, na které narážím při korekturách. Perličky, jazykové vtípky atp.


MIMO nebo KROMĚ?

Slova mimo i kromě mají podobný význam. Obě můžeme použít jako příslovce. Obě jako předložku. Proč se tedy jimi zabývat? Zatímco s předložkou kromě nebývá problém, mimo bývá použito ve špatné vazbě. Běžně používáme věty jako Jak to má být Jenže… S 2. pádem se pojí pouze předložka kromě. Když použijete mimo, měli byste ji spojovat se 4. pádem. Výše […]

MIMO nebo KROMĚ? Read More »

SLEVA a SLEVIT, ale ZLEVNIT

Pokud svou službu nebo produkt zlevňujete, poskytujete slevu. Nebo také slevíte něco z ceny. Ve všech případech jde o to, že bude produkt nebo služba levnější ;). Slevy vyjádřené číselně Sleva může být třeba 20% [dvacetiprocentní] nebo 20 % [dvacet procent] (víc o číslech a veličinách nebo značkách tady). ALE POZOR! Můžete ale také napsat, že je něco zlevněno o 20 %

SLEVA a SLEVIT, ale ZLEVNIT Read More »

„Nečeské“ VĚTNÉ VAZBY

Z jiných jazyků, ale i pouhou nedbalostí, se do češtiny dostávají podivné větné vazby. Často se, ať v mluveném nebo psaném projevu, setkávám s tvary: V poslední době mě asi nejvíc zarazila formulace v jednom inzerátu, kde psali „vyzkoušejte ochutnat“ ve významu ochutnejte. Zvlášť v profesních textech nebo v překladech, ke kterým použijete překladač, si dejte záležet na tom, abyste text upravili,

„Nečeské“ VĚTNÉ VAZBY Read More »

Nadbytečné hromadění významově podobných slov

Sice „se to používá“, ale není to to pravé. Co? Taková slovní spojení jako• hospitalizovat v nemocnici (hospitalizovat = umístit pacienta do nemocnice)• pěší chůze – je-li to chůze, je vždy pěší 😉• původní originál – když je to originál, je to původní A samozřejmě také hodně rozšířený dárek zdarma.Když je to dárek, je vždycky zdarma,

Nadbytečné hromadění významově podobných slov Read More »

SHLÉDNOUT nebo ZHLÉDNOUT

Kdy napsat shlédnout a kdy zhlédnout? Použití S a Z na začátku slov často problématické, ale v tomto případě je to jednoduché. Shlédnout Pokud se díváte ze shora dolů (např. z rozhledny, z věže), na to, co je dole shlížíte. Zhlédnout Jestliže chcete říct, že jste viděli nějaký film, divadelní představení nebo výstavu, pak jste je zhlédli. Zhlédnout se Zhlédnout se. Z použijete také

SHLÉDNOUT nebo ZHLÉDNOUT Read More »

GYMNÁZIUM nebo GYMNASIUM?

Je čas přijímacích zkoušek a mnoho žáků se hlásí na gymnázia. Školy mají své oficiální názvy, ale při běžném psaní se možná rozhodujete, jestli je správně gymnázium nebo gymnasium. Která varianta je správně? Obě. Jen gymnázium je tvar základní, stylově neutrální, kdežto gymnasium má dnes již archaický nádech. Při psaní si tedy vyberte podle toho, jaký je

GYMNÁZIUM nebo GYMNASIUM? Read More »

VYJÍMAT, ale VÝJIMKA, VÝJIMEČNÝ, VÝJIMEČNĚ

Výjimka není jímka s předponou vy ;). Jak došlo k přesunu délky je na dlouhé povídání, tak si to odpustím. Ale pokud to někoho z vás zajímá, vysvětlivku tohoto jevu najdete např. tady. Podobně vznikla také výšivka od vyšívat, výčitka od vyčítat nebo výhybka od vyhýbat. Protože u těchto slov je to jasné, třeba zafungují jako pomůcka pro psaní výjimky.

VYJÍMAT, ale VÝJIMKA, VÝJIMEČNÝ, VÝJIMEČNĚ Read More »

JI nebo JÍ?

Chcete ji vidět, něco jí dát nebo o ní s někým mluvit? Není podstatné, o kom je řeč, ale to, že jde o tvary zájmena ona v jednotném čísle. 😉 Kde psát krátké ji a kde dlouhé jí? Případně ni nebo ní? Krátce (ji, ni) jen ve 4. pádu. Pokud si nechcete přeříkávat pádové otázky, pište krátké ji/ni tam, kde si můžeme

JI nebo JÍ? Read More »