Exonyma

Víte, co to jsou exonyma?

Znala jsem synonyma (různá slova se stejným významem), homonyma (stejná slova s různým významem), antonyma (slova s opačným významem), ale exonyma ne. A přitom je, stejně jako mnozí z vás, běžně používám

Exonyma jsou totiž počeštěné zeměpisné názvy států a jiných správních útvarů, moří, řek, hor, měst, obcí, ale i obyvatelských skupin …

Společná historie dala vzniknout mnoha počeštěným názvům sousedních zemí i míst v nich. Exonyma jsou názvy Rakousko, Švýcarsko, ale i Štýrský Hradec – české jméno pro rakouské město Graz, Solnohrad pro Salzburk a další a další.

Některá z nich snadno najdete na internetu obecně, nebo na Wikipedii.

Pokud ale chcete mít jistotu, že používáte oficiální exonymum, můžete využít slovník exonym, který spravuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Ve slovníku jsou počeštěné názvy dokonce pravopisně aktualizované.