Tahák na češtinu

tahak-pro-reseni-zaludnosti-cestiny

Čeština a její záludnosti. Nejčastější problémy, na které narážím při korekturách. Perličky, jazykové vtípky atp.


JI nebo JÍ?

Chcete ji vidět, něco jí dát nebo o ní s někým mluvit? Není podstatné, o kom je řeč, ale to, že jde o tvary zájmena ona v jednotném čísle. 😉 Kde psát krátké ji a kde dlouhé jí? Případně ni nebo ní? Krátce (ji, ni) jen ve 4. pádu. Pokud si nechcete přeříkávat pádové otázky, pište krátké ji/ni tam, kde si můžeme […]

JI nebo JÍ? Read More »

JENŽ nebo raději KTERÝ?

V textu jste opakovaně použili vztažné zájmeno který a chcete ho nahradit zájmenem jenž?Proč ne. Jen si vyberte správný z jeho tvarů ;). Ve spojení s předložkou se používají ty, jež začínají na „n“ (o němž, s nímž atd.). V 1. pádu množného čísla je pro většinu rodů a vzorů správný tvar jež (Růže, jež rostly v zahradě.; Města, jež jsme navštívili.).Ale pro

JENŽ nebo raději KTERÝ? Read More »

E-MAIL nebo EMAIL?

E-mail není email a naopak to platí také ;). V angličtině se spojovník v pojmu pro elektronickou poštu nepoužívá, ale v češtině ano. A když ne, hned tu máme úplně něco jiného. E-mail [ímejl] je, jak už bylo řečeno, elektronická pošta, popřípadě zpráva. Email [emajl] je však vrstva sklovité hmoty, která má ochranný nebo ozdobný charakter. Na keramice glazura, na

E-MAIL nebo EMAIL? Read More »

Jak počítat DVEŘE, HOUSLE nebo KALHOTY?

Všechna výše uvedená slova (a mnohá další) jsou podstatná jména pomnožná – tedy podstatná jména, která tvarem pro množné číslo vyjadřují i číslo jednotné. Když taková jména počítáme, nemůžeme říct tři dveře, čtyři housle, pět kalhot, to sami uznáte. A jak na to správně?Řekneme (a napíšeme), že z haly vedly troje dveře, v orchestru hrály čtvery nebo šestery housle, a vybírali

Jak počítat DVEŘE, HOUSLE nebo KALHOTY? Read More »

Číslovky a jednotky

Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když napíšete číslovku a značku pro jednotku bez mezery, a tím, když mezeru vložíte? Z jazykového hlediska docela podstatný ;). Bez mezery píšeme číslovku a jednotku tehdy, když jde o jedno slovo – přídavné jméno. V tomto případě (zapsáno s mezerou) jde o dvě slova – číslovku a podstatné jméno. Vidíte, že číslovku s jednotkou je možné zapsat

Číslovky a jednotky Read More »

TIP x TYP

Máte svůj tip na vítěze nebo jen tak tipujete (tedy, pokud sázíte)? Už jste někdy někomu špatně poradili a on vám pak „poděkoval“ za váš „skvělý“ tip? 😉Když tipujete výherce nebo dáváte předběžnou radu, jde o tip. A kdy se jedná o typ? Tehdy, když máte více typů stejného výrobku. Nebo třeba atypický půdní prostor, který potřebujete vybavit.

TIP x TYP Read More »

Číslo domu

Při vyplňování prodejních formulářů se v poslední době často dostávám do vývrtky. Proč? Ve většině z nich se objevuje vedle kolonky „ulice“ také kolonka „číslo popisné“. Co je na tom špatně? Protože jde o to, usnadnit doručení zásilky, mělo by tam být spíš „číslo orientační“, nebo úplně jednoduše „číslo domu“. A proč? Jaký je v těch číslech vlastně rozdíl?

Číslo domu Read More »

ABYCHOM a KDYBYSTE

My, jazykové citlivky, bychom chtěly, abyste podmiňovací způsob používali správně :). Kdybyste to dělali, byly bychom časem asi bez práce, ale vy byste měli texty jedna báseň. (Proč NE aby jsme, kdyby jste? Protože jsou to tvary, které do spisovné češtiny nepatří. Říkáme, že jsou tzv. hyperkorektní. Ale je možné, že je někdo používá po vzoru slovenského

ABYCHOM a KDYBYSTE Read More »

MNĚ nebo MĚ?

Mám napsat mně nebo mě? Tápete? V tomto případě pomůže, když si řeknete tvar zájmena ty – tam, kde můžete použít tobě, patří mně, v ostatních případech mě. A pro ty, kdo mají rádi pádové otázky je tu ještě jedna: 2. a 4. pád jsou (číslovky) dělitelné dvěma, tak mě – má dvě písmena. 3. a 6. pád jsou dělitelné třemi,

MNĚ nebo MĚ? Read More »