Jak počítat DVEŘE, HOUSLE nebo KALHOTY?

Všechna výše uvedená slova (a mnohá další) jsou podstatná jména pomnožná – tedy podstatná jména, která tvarem pro množné číslo vyjadřují i číslo jednotné.

Když taková jména počítáme, nemůžeme říct tři dveře, čtyři housle, pět kalhot, to sami uznáte.

A jak na to správně?
Řekneme (a napíšeme), že z haly vedly troje dveře, v orchestru hrály čtvery nebo šestery housle, a vybírali jsme si ne ze dvou nebo tří kalhot, ale z dvojích nebo trojích kalhot.