Český kubismus

Dům U Černé Matky Boží. Jak dlouho jsem chodila kolem? Jak dlouho se chystala na vlastní oči uvidět jedno z nejkrásnějších schodišť, které znám z fotografií 😉?

Konečně se povedlo.

Výstava ve 3. a 2. patře krásného kubistického domu – Český kubismus.

Nábytek – Gočára jsem zatím znala jen jako architekta, některá jména jsem slyšela a některá ani to ne. Obrazy, plakáty.

V 1. patře kavárna –tam bylo dost rušno, tak jen krátké nakouknutí.

A schodiště, ten pohled, který znám, je zezdola nahoru. Ale i opačně to stojí za to. A z některých míst nacházím dokonce první písmeno svého jména 😉.