Uměleckoprůmyslové museum – aktuální výstavy

Dnes hlavní budova Uměleckoprůmyslového musea (UPM). Všechny otevřené výstavy.

Hned u vstupu, volně dostupná, maličká a půvabná výstava TITITI – hračky a objekty.

Plejády skla

Spousta barev, světel a odlesků na výstavě skla českých autorů 2. pol. 20. stol. ze sbírek UPM.

(Fotografie níže zachycují exponáty, proto jsou dostupné pouze v náhledu.)

Via Lucis

Tři sklářská díla, nákresy i fotografie realizovaných sakrálních vitrailí (vitráží) z díla S. Libenského a J. Brychtové v expozici Via Lucis. Místy nevím, zda se mi víc líbí nákresy nebo realizace.

Řeč plakátu

O jedno výstavní patro výstava, která byla dnešní hlavní návnadou. Plakáty uspořádané do tří bloků (Umění, Reklama, Ideologie). Plakáty zahraničních i našich autorů. Některé, zvlášť v bloku Ideologie, u kterých na první pohled těžko odhadnout, z jakého období pocházejí – to prozrazuje často jen uvedený letopočet (a samozřejmě detailní popisky).

Sběratel

A nakonec výstava Sběratel nádherného historického skla ze sbírky, o jejíž rozsah se významně zasloužil průmyslník a stavební podnikatel, sběratel, podporovatel kultury a štědrý mecenáš Vojtěch svobodný pán Lanna.

A znovu se pokochat i samotnou budovou a výhledy na Starý židovský hřbitov ;).