Il Boemo

Vánoční prázdniny, volno mezi svátky. Rozhodnutí dojet do knihovny prohlédnout objednanou knížku. A když do Prahy, tak také na nějakou výstavu nebo do muzea, no ne? 🙂

Původní nápad – do UPM na výstavu plakátů, jenže…

Cestou do knihovny kolem zrekonstruovaného barokního Clam-Gallasova paláce.

Plakáty zvou na výstavu, na kterou jsem se také chystala. Změna plánu povolena, tak z knihovny nakonec mířím na výstavu Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781).

V barokním prostoru výstava o barokním hudebním skladateli… Ukázky a kostýmy z filmu, který podle recenzí sklízí velký úspěch. Myslivečkova hudba provází celou výstavu.
Na panelech informace o Myslivečkově životě. Skvělá časová osa, která ukazuje Myslivečkův život v kontextu evropské kultury (škoda, že není dostupná ani tištěná ani nikde na webu).