Výtvarný seminář Blízko i daleko II

Seminář pro sebe. Pro odblokování pocitu výtvarné nedostatečnosti. Pro radost. Pro poznání.
Veletržní palác, 4 workshopy, různí lektoři, různé přístupy k tématu.

Fotky z workshopu Světlo proniká tmou. Z workshopu inspirovaného stejnojmenným filmem Otakara Vávry a dalšími zdroji. Z workshopu věnovaného práci se světlem. Možnostem různého nasvícení jednoho objektu. Různým výsledkům takto dosaženým. Místo vlastních modelů jsem fotila prostor Veletržního paláce. Světlo, stín, zrcadlení, prosvítání. A konečně jsem našla, kde má můj telefon nastavení černobílého focení.