Výstavy na Pedagogické fakultě UK

Kromě toho, že je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy mou alma mater, koná se na ní spousta zajímavých akcí.

Tentokrát jsem se nechala zlákat výstavami semestrálních prací pořádanými Katedrou výtvarné výchovy. Obvyklým místem těchto výstav jsou panely ve 3. patře a zadní schodiště – od katedry do přízemí, respektive naopak.

Využita byla všechna místa. Na panelech probíhala výstava Umění v pohybu.

Kolem schodiště byly hned dvě výstavy.

Hlava / Myšlení obrazem

Odcizená krajina

Přímo proti schodům jsou okna, proto se některá díla se fotila velmi špatně. Na jedné fotografii odraz záměrně přiznávám…