LOST IN THE MOMENT THAT FOLLOWS

(Ztraceni v nadcházejícím okamžiku)

Poslední den výstavy. Kunsthalle Praha. Komentovaná prohlídka. Tu jsem nestihla celou. Přesto to stálo za to.

Výstava z cyklu Cesty sběratelství. Díla rumunských autorů ze sbírky Ovidia Șandora. Ze sbírky zahrnující tvorbu 20. a 21. století. Fotografie, malby, grafiky, prostorové objekty.

To vše rozdělené do pěti částí – identita, příroda, prostor, tělo, paměť.

Zengerova kolonáda

Nešlo o první výstavu v pražské Kunsthalle, kterou jsem navštívila, ale prvně mě zaujal ochoz kolem budovy – Zengerova kolonáda. Vlastně hlavně název, minule jsem si ho nevšimla. Kdo to byl ten Zenger? Člověk, jehož jméno nesla trafostanice, která byla přeměněna na Kunsthalle Praha. Fyzik, meteorolog, vědec. Profesor a rektor České techniky.