Já – My v Jilské 14

Objevila jsem pro sebe novou galerii. Přestože chodívám okolo, nevěděla jsem o ní. Až se ke mně dostala informace o výstavě JÁ – MY, která byla v galerii Jilská 14 uspořádána ke společnému jubileu Výstavní společnosti TS, z.s (stá výstava) a Umělecké besedy (160 let existence).

Sámotné prostory galerie mě velice zaujaly.
Vstupuje se v přízemí, ale hned z první místnosti vedou schody do historického sklepa. Odtud zas nahoru, ale do jiné místnosti.

Vybraní členové Umělecké besedy byli osloveni, aby na téma JÁ (jednotlivec, umělec) – MY (spolek, společenství) něco vytvořili.

Vybráno, vystaveno. Díla vzniklá převážně v roce 2023. Obrazy i prostorové objekty.