300 let veřejného osvětlení v Praze

Chodila jsem kolem ní dlouho. Málem marně (končí právě dnes). Venkovní panelová výstava na Mariánském náměstí v Praze. 1723-2023 : 300 let od oleje k LED. Kresby, fotografie, fakta i zajímavosti.

Historie

První polovina panelů je věnována historii pražského veřejného osvětlení.

Od pochodní, loučí a ohňů v železných koších, přes olejové lucerny umístěné na Královskou cestu při korunovaci Karla VI, k plynovým lampám, které byly následně nahrazovány elektrickými.

Od roku 1881 testovací instalace Křižíkových obloukových lamp na nádvoří Pražského hradu, od roku 1914 žárovky. Přesto plynové lucerny skončily až v roce 1985 (po přelomu století se do centra vrátily ;)). Souběžně ale žárovky vystřídaly rtuťové, později sodíkové výbojky a nakonec LED.

Současnost

Druhá polovina panelů byla věnována současnosti a údržbě, slavnostnímu osvětlení i Zahradě světel, která má vzniknout u nového Dvoreckého mostu.

Zajímavosti

Na každém panelu byla zvýrazněna také nějaká zajímavost.

Věděli byste, kdo byl vizitátor, kde je zachovaná kubistická lampa, jak jsme přišli ke slovu kandelábr?

Vizitátor bylo označení pro údržbáře lamp, kubistickou lampu najdete na Jungmannově náměstí (zmiňovala jsem se o ní zde) a kandelábr je slovo, které je odvozeno od latinského candela – svíčka, resp. candelabrum – svícen. Jako označení pro stojany veřejného osvětlení se používalo již v 19. stol.

Výstavu doprovázela také instalace s několika typy veřejného osvětlení, se kterými se v Praze ještě stále můžete setkat.

A jak jsem zjistila, celá výstava je (v tuto chvíli ještě je) k vidění také online – na webu společnosti Technologie hl. m. Prahy, která výstavu pořádala pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy.

uvodni-panel-vystavy-300-let-verejneho-osvetleni-v-praze