Prague Philharmonia Wind Quintet

Další koncert z cyklu Obrazy a hudba. Anežský klášter.

Tentokrát dechový kvintet obsazený samými muži. Přiznávám, že mám dechy o něco raději než smyčce, takže jsem byla ve svém živlu.

Ale popořadě. Začátek opět patřil Monice Švec Sybolové z Národní galerie. Tentokrát hovořila o obraze Pabla Picassa Klarinet. Analytické období kubismu, klarinet rozebrán na detaily. Jak se ukázalo, kromě klarinetu lze na obraze najít i další hudební nástroje. A dýmku.

pablo-picasso-klarinet

Koncert. Na první pohled pro mě neznámí autoři. Pohled do podrobného programu – autoři 20. století. Měla jsem obavy, protože klasická hudba 20. století je pro mne občas těžká. Ale tentokrát mi vybrané skladby padly do nálady.